HomeSocial Affairs (Page 32)

Social Affairs

Geetaahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Amajjii 11, 2023 - Daa’ima ganna saddeetii kan ta’e Abrahaam Abbabaa naannoo Piyaasaa iddoo maqaa addaa Araadaa jedhamutti ganama sa’aatii sadii hamma galagala sa’aatii lamaa fi sana boodaa madaala ulfaatinaa cinaa taa’ee ofiisaa wajjiin taphachaa oola. Abrahaam naannoo Sabaa fi Sablammmoota Itoophiyaa goodina

Read More

Finfinnee, Amajjii 10, 2023 - Atileetii gameettii fi Pireezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa, Deerartuu Tulluu, jila atileetota dhalattoota Tigraay maatii isaanii waliin gargara bahanii turan fi miseensota koree hojii raawwachiiftuu federeeshinichaa dursuun gara Maqaleetti imalte. Akka Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa ibsetti jilli kun ganama har'aa karaa balalii Daandii

Read More