Home#ASDaily news

#ASDaily news

Finfinnee, Waxabajjii 07/2023 -Yaa'ii Paarlaamaa Daa'immanii Bulchiinsa Magaalaa Amboo Bakka I/Antuun Af-Yaa'ii Mana Maree Bulchiinsa Magaalaa Amboo Aad.Wagayyoo Haayilee fi Bakka Buutuun I/Gaafatamtuu Waajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii Bulchiinsa Magaalaa Amboo Aad. argamaniitti gaggeeffamee jira. Yaa'ii kana irratti Qajeelfamni Hundeeffama dambii ittin bulmaata yaa'ichaa qophaa'ee gadi

Read More

Finfinnee Caamsaa 29, 2023 - Hamma Caamsaa 25, 2023'tti baqattoonnii fi godaantonni 31,000 ol ta’an waraana Sudaan baqachuun gara Itoophiyaa galuu gabaasni dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii addeesse. “Hamma Caamsaa 25, 2023 tti baay’inni namoota daangaa Sudaan qaxxaamuruun gara Itoophiyaa galan 31,074 ta’u. Kanneen keessaa 5,200 namoota koola galtummaa

Read More

Finfinnee, Caamsaa 24/2023 – Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Sagaleen Bilisummaa Oromoo (SBO) waggaa 35ffaa tamsaasa raadiyoo itti eegale Waxabajjii 17, bara 2023 kabajuuf qophaa'aa jiraachuu ibseera. Akka beeksisa paartiin ibsuu "SBOn guyyaa itti hundeeffame, Waxabajjii 15, bara 1988 irraa qabee hanga har’aantanaatti adeemsa

Read More