May 2023

Finfinnee, Caamsaa 31/2023 - Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhimma rakkoo nageenyaa diiggaa manneen amantaa “seeraan alaa ijaaramaniiru” jedhaman irratti naannicha keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee ibsa har’a baaseen, hojiilee nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf hojjetamaan irratti dhaabbilee amantaa waliin qindoomina gaariin hojjetaa jiraachuu beeksise. Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Haayiluu

Read More

Magaalaa guddoo godina Haadiyyaa, Hosaa’inaa. Suuraa: Miidiyaa hawaasaa Finfinnee, Caamsaa 31/2023 - Bulchiinsa naannoo Kibba Itoophiyaa Godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo Bahaa keessaatti hojjattoonni mootummaa mindaan isaanii ji’a sadiif hin kennamneef mormii dhiheessuu isaanitiin walqabatee namoonni 40 ol hidhamuun isaanii VOAn gabaaseera. Barsiisotaa alaatii hojjattoonni mootummaa ji’oottan sadiif

Read More