Home#ASDaily news (Page 2)

#ASDaily news

Finfinnee, Fulbaana 15/2022 - Waajjira Godaansa Zaambiyaa godaantoota al idilee 44 gara Itoophiyaatti ari’uu isaa dubbi himaan waajjirichaa miidiyaa Zaambiyaatti himeera. Itti gaafatamaan Hariiroo Hawaasaa Kutaa Immigireeshinii, Naamaatii Nshinka, gareen kun xiyyaara yaabbachuuf qophaa’aa osoo jiranii godaantota keessaa tokko kaleessa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Keneet Kaawudaa

Read More

Finfinnee, Hagayya 30/2022 - Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdisaa Bu'aa fi firii Mana barnootaa Bultii Addaa Barataa Raajii Ashannaafii jajjabeesan. Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhalatoota barnootaafi teekinolojii gaumsuu karoorfatee hojii tarkaanfii haaraa(New Intiative) hojjachaa jira.Haaluma kanaan, hanga ammattii manneen barnoota Bu'uura Boruu 3,377, Ifa

Read More

Suuraa: Miidiya Hawaasaa Finfinnee, Waxabajjii 21/2022- Godina harargee lixaa Aanaa Gumbii-Bordoddee Magaalaa Bordoddee ganda lammiitti rooba dheengadda  bubbee fi cabbiin walmakee roobeen qabeenyaa fi namoota irra miidhaa cimaa fi salphaan, qaqqabuu waajjirri Buusaa Gonofaa Aanichaa beeksise. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa Aanichaa Gabii Amaanoo manni jireenyaa 85

Read More