Home#ASDaily news (Page 3)

#ASDaily news

Finfinnee, Caamsaa 18/2022: Ejaansii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa Magaalaa Finfinnee Waraqaa eenyummaa Dijiitaalaa seeraan ala hojjatamee raabsamaa jiraachuu fi kanumaan walqabatee namootni 11 hojjattoota Eejansiichaa dabalate karaa seeran alan Waraqaa Eenyummaa Diijitaalaa hojjachaa turan to’annoo jala oolu DHPI gabaase.   Waraqaa eenyummaa Dijiitaalaa seeraan ala argameen tajaajila

Read More

Deetaan Ministira Ministeera Ministeera Barnootaa Saamu’eel Kiflee (PHD) Suuraa: Ministeera Barnootaa Finfinnee, Dhaabbileen Barnoota Olaanoo gama akkaadamikii fi dhaabbatummaan guutummaa guutuutti of danda’anii socho’u hanga jalqabanitti qormaatni bahiinsa eebbifamtoota barnoota olaanoof kennamu yeroof Ministeera Barnootaan kan laatamu ta’uu Ministeerichi beeksise. Ministeerichi Pirezidaantota dhaabbilee barnoota

Read More