HomeSocial Affairs (Page 29)

Social Affairs

Kadir Ibraahim fi Faaxumaa Siraaj Ijoollee isaanii waliin Bileh Jeelan tiin Finfinnee- Baale Bahaa "Asitti namoonni rakkoo keessa jiru, karaa Darakoo irraa kaasee hanga Sawwenaatti, marga dheedichaa loonii  fi madda bishaanii barbaacha  qe'ee isaanii gadhiisaniiru," jechuun Aliyyii Sheek Osmaan Addis Standarditti hime. Jiraataan godina  Baale Bahaa ,

Read More

Darajjee Gonfaatin @DerejeGonfa Finfinnee, Caamsaa 27/2022 - Ministeerri Dhimma Alaa Ityoophiyaa baatilee lamaan darban keessatti  lammiilee Itoophiyaa  28,000 ta’an  kanneen  manneen hidhaa Sa'uudii Arabiyaa keessatti rakkachaa turan  gara biyyaatti deebifamaniiru jedhe. Lammiileen Itoophiyaa  manneen hidhaa Sa'uudii Arabiyaa addaa addaa keessatti argaman mootummaan akka gara biyyaa isaan

Read More

Finfinnee - Ejensiin Godaansa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii, godaantota Itoophiyaa 6,750 ta’an ji’oota dhufan keessatti biyya waraanaan raafamaa jirtu Yaman irraa gara biyya isaaniitti dabarsuuf karoorsuu isaa beeksiseera. Ejensichi lammiilee kana gara biyya isaaniitti akka deebi'an gargaaruuf dolaara miiliyoona 7.5 akka kennamu gaafateera. Dhaabbata godaatota idil addunyaa

Read More