HomeAfrica (Page 3)

Africa

Geetahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee Sad 09,2022 - Waraana cimaa loltoota Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) fi humnoota mootummaa gidduutti guyyaa Dilbataa Sadaasa 6 Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti godhameen lammiileen nagaa kan ajjeefaman ta’uu jiraattoonni Addis Standarditti himan. Waraanichi kan eegale sababa miseensonni WBO lakkofsaan hedduu ta’an magaala

Read More

Finfinnee Sadaasa 5, 2022 - Poolisiin magaala Adaamaa abbootii seeraa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Dhaddacha Yakkaa bahaa sadi adeemsa seeraa malee hidhuu namni dhimmicha itti dhiyeenyaan beekan garuu maqaan isaanii akka hin eermane gaafatan tokko Addis Standard tti himan. Abbootiin seeraa Dassaalany Lammii, Mohaammad Jimaa fi

Read More

Finfinnee, Sadaasa 04/2022 - Daangaaleen Maalaawii godaantota biyyoota Afrikaa kan akka Itoophiyaa irraa dhufaniif karaa dabarsoo guddaa ta’aa jiraachuu ogeeyyiin godaansaa fi mirga namoomaa himan. Eejansiin Baqattootaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii (UNHCR) Maalaawiin lammiilee biyyoota adda addaa gara biyyoota akka Afrikaa Kibbaatti daddabarfamaa jiraniif karaa qaxxaamuraa

Read More