HomeBusiness

Business

Maammoo Mihiratuu. Suraa: Waajjira Ministira Muummee Finfinnee, Amajjii 20/2023 - Hogganaa dhaabbata invastimantii mootummaa ‘Ethiopian Investment Holdings’ jedhamu, dhaabbata invastimantii bara darbe hundeeffame, kan ture Maammoo Mihiratuu, Yinnaagar Dassee (PhD) bakka bu’uun Bulchaa Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa ta’uun muudameera. Dr. Yinnaagar Dassee Komishinara Komishinii Karoora Biyyaalessaa ta’uun

Read More

Akka ibsa Baankii Siiqee baaseetti, waliigalteen kun kaleessa Amajjii 13 mallattaa’eera. Suura: Baankiin Siinqee Finfinnee, Amajjii 13, 2023 - Baankiin Siinqee fi Oomisha Gabaa Ityoophiyaa sirna kaffaltii oomisha qonnaa ammayyawaa hawaasa biraan gahuuf Waliigaltee Wal-hubannoo mallatteessan. Walii galteen taasifame, qaqqabummaa tajaajila sirna kaffaltii oomisha qonnaa

Read More

Finfinnee Amajjii 04, 2023 - Ministeerri Maallaqaa Itiyoophiyaa zayitii nyaataa ummataaf gatii madaalawaa ta’een dhiyeessuuf jecha zayitii nyaataa paalmii liitira 43,37,412 ol Dhaabbata Goolden Afrikaa jedhamu biyya Jabuutii irraa bituu beeksise. Akka Ministeerri Maallaqaa jedhutti, Koorporeeshiniin Hojiilee Daldala Ityoophiyaa fi Intarpiraayiziin Misooma Galteewwan Industirii Ityoophiyaa waliigaltee

Read More