HomeBusiness (Page 3)

Business

Anwaar Soosaa Finfinnee, Waxabajjii 22/2023 - Hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata telekoomii ‘Safaarikoom Itoophiyaa’  kan ta’e Anwaar Sosaa erga dhaabbata kana hojii gaggeessummaan hogganuu jalqabee gara waggaa lama booda dhaabbata telekoomii kana gadhiise. Yaadannoo keessoo Addis Standard ilaale akka mul’isuutti, Anwaar Soosaan erga yeroo hojiisaa xumuree booda Adoolessa

Read More

Finfinnee, Waxabajjii 12/2023 - Ajajaa Humna Qilleensa Itoophiyaa kan ta'an Leetnaant Janaraal Yilmaa Mardaasaa walitti qabaa boordii Daandii Qilleensa Itoophiyaa ta’uun muudamuu Daandii Qilleensa Itoophiyaa beeksise. Daandii Qilleensa Itoophiyaa ibsa baaseen, Leet. Janaraal Yilmaa Mardaasaa ajajaa Humna Qilleensa Itoophiyaa yoo ta’u, akkasumas miseensa koree hoggansa daandii

Read More