HomeBusiness (Page 4)

Business

Suuraa: EPA Finfinnee, Waxabajjii 10/2023 - Korporeeshiniin Misooma Paarkiwwan Industirii Oromiyaa /KMPIO/'n abbootii qabeenyaa kaappitaala biliyona 9.4 galmeessisan waliin guyyaa Waxabajjii 09/2023 Paarkii Industirii Qonna Qindaa'aa /PIQQ/ Bulbulaa galuuf qophaa’an waliin waliigaltee mallatteese. Akka odeeffannoo KMPIO irraa argameetti, sirni walii galtee walii mallatteessuu kun Hoteela Skylight tti

Read More

suura: Baankii Raamiis Teeknoolojiin kuni seera Shari’aa kabajuun tajaajila dhiyeessi meeshaa saffisaa kennuu kan dandesssisuu dha. Finfinnee Caamsaa 30, 2023 - Dhaabbanni teknoolojii waajjirri muummeesaa Singaapoor ta’e Azeentiyoo Sooftweer jedhamu kan Apaaks Paartnar jedhamuun hogganamu tajaajila baankii dijitaalaa Islaamaa haaraa iMAL jedhamu kan seera Shari’aa kabajee hojjatu

Read More

Baalee, Roobee - Muummichi Ministeeraa Abiy Ahmad godina Baaleetti argamuun mootummaan qamadii gabaa alaatiif dhiyeessu eegaluu yeroo himuun kuntaala miliyoona 32 gara Keeniyaa erguufi jedhee turetti milkaa’ina gaarii ta’uun ibsamee ture. MM Abiy guyyaa kana (graandhala 12), “waadaa ummataaf galle milkeessinuun mul’ata qamadii gara biyya

Read More