HomeLaw & Justice (Page 23)

Law & Justice

Getaahuun Tsaggaayeetiin @GetahunTsegay12 Finfinnee - Lammiileen nagaa Naannoo Amaaraa daangaa Godina Addaa Saba Oromoo fi Godina Shawaa Kaabaatti jiraatan hokkora fi walitti bu'iinsa marsaa biraa Adoolessa 12 jalqabee guyyootaaf tureen miidhaa guddaa irra gaheera.  Bulchaa Aanaa Jiillee Dhummuugaa kan ta'e Ahmad Mohammad, "Naannoo Amaaraa keessatti aanaalee Jiillee Dhummuugaa

Read More

Alamituu Hoomaatiin @alemituhoma Finfinnee, Adoolessa 19/2022- Manni Murtii Aanaa Buraayyuu iyyannoo qaamabilisa baasuu (Habeas corpus) qondaalonni ABO afran Mikaa'el Baqqalaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa fi Gadaa Gabbisaa dhiyeessan ilaaluun akka hiikaman murteessuu abukaatoon isaanii Addis Standarditti hime. Haata’u malee murtiin kun raawwatamee hoggantootni kunneen hidhaa irraa hiikamuuf

Read More

Naatinaa’eel Fiixeetiin  Finfinnee, Adoolessa 07, 2022 - Gaazexeessitoota ONN lama dabalatee himatamtootni 17 galmee Qaasiim Abdullaahi jala himata “Koree Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa hundeessuu” jedhuun himataman har’a Adoolessa 07, 2022 Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddacha guyyaa har’aatin himatamtootni himata Abbaan Alangaa dhaddacha darbe

Read More