HomeLaw & Justice (Page 35)

Law & Justice

Mahalet Fasil tiin  Finfinnee, Adoolessa 06/2021- Manni Murtii Olaanaa  Federaalaa  Ramaddii Lidataatti, Dhaddachi Yakka Shororkaafi Dhimmoota Heeraa 1ffa olmaan torbaan darbee irratti himatamtoonni galmee Jawaar irratti himataman Jawaar, Baqqalaa, Hamzaa  fi  Dajanee Xaafaa akka dhiyaatan ajajee ture. Himatamtoonni kunis dhaddacha irratti maaliif akka hin hirmaanne karaa

Read More