HomeLaw & Justice (Page 22)

Law & Justice

Siyaannee Makonniin tiin  Finfinnee - Naannoo Oromiyaa keessatti ajjeechaa jumlaa fi haleellaa qilleensaa gaggeeffameen namoota nagaa irratti miidhaan akka qaqqabe gabaasaalee mul’isan bahaa jiru. Mootummaan Naannoo Oromiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo ( WBO) fi humnoota finxaaleeyyii irrattti tarkaanfii fudhachuuf waadaa erga galee booda namootni nagaa humnoota mootummaatin

Read More

Finfinnee - Akkaataa beellama Ebla 17 laatameen, har’a Gaazexeessitoota Biqilaa Amanuu, Dachaasaa Wiirtuu fi Dassuu Duulaa dabalatee himatamtootni 17 galmee Qaasim Abdullaahi jala jiran Mana Murtii Olaanaa Oromiyaa dhiyaataniiru. Manni Murtichi, dhaddacha darbe irratti Abbaan Alangaa ragaa ittisaa garee seeraa himatamtootaan dhiyaateef deebii akka laatuu

Read More

Iteenash Abarraatiin  @EtenbeshAB Finfinnee- Dhabbatni Gurgurtaa Oomishaa Itoophiyaa dameewwan isaa jaha "sababa hin beekamneen" humnoota nageenyaan cufamuu fi hojjattootnis hidhamuu ibse. Itti gaafatamaan damee kominikeeshinii dhaabbatichaa Natsaannat Tasfaayee dameewwan Mattuu, Gimbii, Baddalle, Naqamtee fi Adaamaa haala ifa hin taanee cufamanii hojjatootni harki 20 hidhamuu Addis Standarditti

Read More