HomeLaw & Justice (Page 24)

Law & Justice

Siyaannee Mokonniniin  Finfinnee - Manni Murtii Federaalaa Qondaala Olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hidhaa irraa akka hiikamu ajajuus hanga oduun kun qindaa'utti Poolisiin osoo hin gadhiisiin mana hidhaatti tursiisu Addis Standard mirkaneesseera. Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa Dhaddacha Ijibbaataa oolmaa guyyaa har’aatin Koloneel Gammachuu

Read More

Finfinnee, Caamsaa 20/2022- Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa (KMNI) gabaasa qorannoo dhimma hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) qajeelcha poolisii Oromiyaa garagaraa keessatti hidhamanii jiran irratti godhaa ture ifa godheera. Gabaasichi hoggantoota fi miseensota ABO heddu “seeraan ala hidhamanii akka jiran” mirkaneesseera.   Gabaasni KMNI kun, ABOn irra deddeebiin

Read More

Siyaannee Mokonnoniin  Finfinnee, Caamsaa 19/2022- Qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) Koloneel Gammachuu Ayyaana erga Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa Dhaddachi Ijibbaataa "Eenyu akka hidhe hin beekamu" jechuun hidhaa keessa akka turu murteesse baatii sadi booda mana murtiitti dhiyaate.Himatamtoota galmee Kiisii Qixxummaa jala jiran keessaa himatamaa sadaffaan Amaanu’eel

Read More