HomeLaw & Justice (Page 24)

Law & Justice

Finfinnee, Waxabajjii 27/2022 - Tajaajila Odeeffannoo fi Tika Biyyaaleessaa, Raayyaa Ittisa Biyyaa, Komishinii Poolisii Federaalaa fi INSA of keessatti kan haammate humna waloo nageenya fi tika-nageenyaa ibsa har'a ganama baaseen, barattootni Yunivarsiitii shira fi olola miidiyaa hawaasa Yunivarsiitii keessatti hokkora uumuuf shiramaa jiru quba qabaatanii

Read More

Finfinnee, Waxabajjii 27/2022 - Koreen Hariiroo Alaa Seeneetii Ameerikaa yaada murtoo waloo Kamisa darbe dabarseen “beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamu” balaaleeffateera. Yaada murtoon darbe kun mootummaan Ameerikaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu akka gocha gaafachiisutti fudhatee heerota kan akka Global Magnitsky Human Rights Accountability Act

Read More

Finfinnee, Waxabajjii 24/2022 - Gaazexeessitoota ONN lama dabalatee himatamtootni 17 galmee Qaasiim Abdullaahi jala himata “Koree Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessaa Naannoo Oromiyaa hundeessuu” jedhuun himataman kaleessa Waxabajjii 23, 2022 Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhiyaataniiru. Oolmaa dhaddacha kaleessaatin himatamtootni 17 koree Mootummaa Ce’umsaa Biyyooleessa Oromiyaa hundeessuun himataman kunneen,

Read More