HomeLaw & Justice (Page 28)

Law & Justice

Hayyu Duree ABO Daawud Ibsaa Finfinnee, Bitootessa 4/2022-Boordiin Filannoo Biyyooleessaa Xalayaa har’a baaseen gareen qulqulleessaa boodrichaan ergame Hayyu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) hidhaa manaa keessa akka jiru mirkaneesse. Boordiin Filannoo Komishinii Poolisii Federaalaa fi Tajaajilli Odeeffannoo fi Nageenyaa Biyyooleessaa hatattamaan akka hiikan gaafate.  Boordiin Filannoo paartilee galmaa’anii

Read More

Xalayaa Siinqee Inistiitiyuutiin Siinqee xalayaa Guraandhala keessa UNESCOf barreesseen ajjeechaa jibbinsaa fi gara jabinaa abbootii Gadaa Karrayyu irratti raawwatame akka balaaleffatu gaafate. Siinqeen Abbootiin Gadaa Karrayyuu bakka tokkotti ajjeefamuu jechuun aanga’oota mootummaa bakka tokkotti ajjeesuun tokkouma jedhe. Kanaanis uummatni Karrayyuu hoggansa dhabuu eere.  Sirni Gadaa Hambaa Kiliyaa

Read More

Bitaa Irraa Gadaa Gabbisaa, Mikaa’el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Battee Urgeessaa, Lammii Beenyaa Finfinnee, Guraandhala 11/2022- Hoggantootni Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) hidhaa seeraan alaa mormuun lagannaa nyaataa eegalan dadhabanii gara hoospitaalaa geeffamuu isaanii Pirezidaantiin Waldaa Maccaa fi Tuulamaa Dirribii Damissee Addis Standarditti himaniiru.  Hoggantootni  dhaabichaa kan akka

Read More