Home2022 (Page 11)

December 2022

Finfinnee, Mudde 13/2022- Baankiin Misooma Afrikaa Itoophiyaatti pirojektii ji’ooteermaali Tulluu Mooyyeetiif deeggarsa Doolaara miliyoona 10 deebifamuu danda’u raggaasiseera.Pirojeektiin ji’ooteermaaliin Tulluu Mooyyee Itoophiyaatti hojjetamu maallaqa haaraa bifa deeggarsa Doolaara miliyoona 10 deebifamuu danda’uun Fandii Inarjii Itti Fufiinsa Qabu Afrikaaf ta’u irraa argachuuf jira. Deeggarsi  kun sagantaa

Read More

Finfinnee, Muddee 12/2022 - Mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz guyyaa Muddee 10 garee hidhattootaa Sochii Bilisummaa Ummata Benishaangul waliin Sudaan Kaartuum keessatti waliigaltee nagaa mallatteessuu beeksise. Gareen hidhattoota dhiyeenya daangaa naannichaatti socho’aa ture kun garee finciltootaa ji’oota lamaan darban keessatti mootummaa naannichaa waliin waliigaltee nagaa mallatteesse isa

Read More

Geetaahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Lammiileen biyyattii tajaajiloota kaffaltii malee bilisaan argachuu qaban hamma dhabanitti malaammaltummaan rakkoo guddaa Itoophiyaa ta’eera. Malaammaltummaadhaan walqabatee hawaasni biyyattii komii guddaa kaasaa jira.  Aanga’oonni fi hojjattoonni mootummaa tajaajila hawaasaa garaagaraa kennuuf kaffaltii seeraan alaa gaafachaa jiraachuu himu. Dhaabbanni  idil-addunyaa dhimma malaammaltummaa gabaasu Transparency

Read More