Home2022 (Page 8)

December 2022

Geetahun Laggaasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Mudde 17/2022-  Poolisiin magaala Maqii nama dheeraa Itoophiyaa Nagawoo Jimaa guyyaa Sanbataa Muddee 10, 2022 irraa eegalee hidhaa buusee akka jiru, maatiin Addis Standardtti himaniiru. Minseensonni poolisii magaala Maqii Nagawoo godina Shawaa Bahaa magaala maqii hoteela keessatti isaa nyaata ajajatee nyaachuuf taa’aa jiruu

Read More

Mihirat Gabrakiristoosiin @MercyG_Kirstos Finfinnee, Mudde 17/2022- Erga mootummaan Konkolaataa elektiriikaa jajjabeessuu fi gatii hir’isuuf jecha Fulbaanarraa eegalee qaraxarraa malee biyya keessaa akka galan taasisee fi konkolaatonni kunneen daandiiwwan magaala Finfinnee keessatti mul’atan dhawaataan dabalaa dhufeera. Akkasumas, labsiin haala itti fayyadama konkolaataa elektiriikaa too’atu qophaa’aa kan jiru ta’uu

Read More

Finfinnee, Mudde 16/2022 - Baqattoonni Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti haala suukannessaa ta’ee fi gara jabinaan yeroo dheeraaf hidhamanii erga tursiifamanii booda, humnaan gara biyyaa deebifamaa akka jiran gabaasni haaraan dhaabbata mirgoota namoomaaf falmu Amnastii Intarnaashinaal baase akeeke. Baqattoonni kunneen sababa hayyama jireenyaa hin qabneef

Read More