Home2022December

December 2022

Tashitaa Tufaa , Suuraa: Star Tribune Finfinnee, Mudde 31/2022- Jiraataa fi lammiin Ameerikaa Tashitaa Tufaa kalesssa Mudde 30/2022 buufata xiyyaaraa Booletii qabamuu kan eeru ibsi maatiin Tashitaa Addis Standard’f ergan, namni kun hatattamaan akka gadi lakkiifamu waamicha dhiyeesse. Tashitaan nama daldalaa, lammii isaa gargaaruu fi hawaasa

Read More

Naatinaa’eel Fiixeetiin @NatieFit Finfinnee, Muddee 30/2022 - Addunyaa irratti namoonni hedduun sababoota adda addaatiin tajaajila fayyaa argachuu dhabuun hamma du’aatti rakkoo guddaa keessa jiraatu. Haalli kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota galii gadi aanaa qaban keessatti hammaataadha. Dhukkubsattoonni, keessattuu kanneen baadiyyaa jiran, sababoota hanqina maallaqaa baasii wal’aansa fayyaa

Read More

Finfinnee, Muddee 29/2022 - Lakkoofsi godaantota karaa bahaan Itoophiyaa irraa gara Jibuutii imalan dabalaa akka jiru Dhaabbata Godaantota Idil-addnyaa (IOM) beeksise. Hanga Sadaasa bara 2022tti godaantonni gara Jibuutii seenan 120,136 kan galmeesse yoo ta’u, kunis kan Caamsaa 2022 ture irraa dhibbeentaa 66n dabaleera. Gadaansa kanaafis

Read More