HomeFeature

Feature

Fraanol Ahmad Abdullaahi Naatinaa’eel Fiixeetin @NatieFit Finfinnee, Hagayya 04/2023 - Dhiibbaan Intarneetiin addunyaa irratti qabu yeroorraa gara yerootti dabalaa dhufuun yeroo ammaa kana uummata addunyaa irraa walakkaa ol intarneetii fayyadama. Fulbaana bara 2016 hojii kan eegale marsariitiin suur-sagalee gaggabaaboo ittiin gadhiifaman ‘Tiiktookii’ ammoo baay’inaan dargaggootaan jaalatamummaa guddaa

Read More

Dureettii Baanjii Abdii Biyyansaatin  @ABiyenssa Finfinnee, Adoolessa 29/2023 - Dureettii Baanjii jedhamti. Godina Gujii Bahaa Aanaa Agaa Waayyuu, ganda Dawwaatti dhalattee guddate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Dawwaa jedhamu keessatti, sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa Malkaa Guddaa jedhamutti  hordofte. Barnoota ishee qophaa’inaa ammoo Shaakkisootti baratte.  Tibbana

Read More

Dubartootni biyyoota Bahaa Giddu-galeessa kan akka Saa'udi Arabiyaa, Yaman, Oomaan fi Libaanoos irraa gara biyya isaanitti deebi'an mana barumsaa ogummaa 'Inyaa Lanyaa' keessatti barnoota ogummaa Dizaayinii Uffataa bilisaan fudhachaa jiru Finfinnee, Adoolessa 27/2023 - Dhaabbatni tola ooltummaa Inyaa Lanyaa Basiddat (Egna Legna Besidet) jedhamu bara 2009

Read More