HomeMiddle East

Middle East

Dubartootni biyyoota Bahaa Giddu-galeessa kan akka Saa'udi Arabiyaa, Yaman, Oomaan fi Libaanoos irraa gara biyya isaanitti deebi'an mana barumsaa ogummaa 'Inyaa Lanyaa' keessatti barnoota ogummaa Dizaayinii Uffataa bilisaan fudhachaa jiru Finfinnee, Adoolessa 27/2023 - Dhaabbatni tola ooltummaa Inyaa Lanyaa Basiddat (Egna Legna Besidet) jedhamu bara 2009

Read More

Finfinnee - Ejensiin Godaansa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii, godaantota Itoophiyaa 6,750 ta’an ji’oota dhufan keessatti biyya waraanaan raafamaa jirtu Yaman irraa gara biyya isaaniitti dabarsuuf karoorsuu isaa beeksiseera. Ejensichi lammiilee kana gara biyya isaaniitti akka deebi'an gargaaruuf dolaara miiliyoona 7.5 akka kennamu gaafateera. Dhaabbata godaatota idil addunyaa

Read More