HomeFeature (Page 4)

Feature

 “Ana fi himataa koo keessaa yakkamaan eenyu?” Finfinnee, Gaddisaa Hirphasaa Ebla, bara 1980 Godina Shawaa Lixaa Aanaa Xuqur Incinnii ganda Qorroo Haarritti dhalate. Barnoota isaa sadarkaa 1ffaa fi lammaffaa Xuqur Incinnii, Gudar fi Jimmaatti barate.Qormaata Biyyoolessaa qabxii olaanaa galmeessuun Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamee, muummee Teeknooloojii seenuun barataa

Read More