HomeFeature (Page 5)

Feature

Roobaa Bulgaa Jilootiin Roobaa Bulgaa Jiloo falmaa mirga uummataa fi Yuunivarsiitii Tuftsitti barataa imaammata misooma idil addunyaa fi naannooti Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa dhugaa hundinu baatiileef beeku, Muddee darbe humnoonni nageenyaa Oromiyaa miseensota Gadaa Karrayyuu heddu ajjeesu isaani Guraandhala 2, 2022, mirkaneesse. Hawaasa horsiisee bulaa Kadhaa Waaqaaf

Read More

Suuraa: Miidiyaa Hawaasaa Finfinnee, Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967, Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayaatti dhalate. Barnoota isaa sadarkaa jalqabaa magaalaa Haroomaayaattii barate. Usmaayyoon Hawwisoo Caffee Gadaa fi Baandii Gadaa Oromoo keessatti saboonummaa fi wallisummaan baroota dheeraaf tajaajilaa ture. Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra

Read More

Laggasaa WagiiSuuraa: Miidiyaa Hawaasaa Finfinnee, Laggasaa Wagii  bara 1960, Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Meettaa Roobii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamutti dhalate. Laggasaan kutaa 1-4, mana barumsaa sadaarka tokkoffaa Bakkamee jedhamuuti barate. Barnoota isaa kutaa 5-8 ammoo mana barumsaa Hinccinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun kutaa 10-11

Read More