Home2022December (Page 4)

December 2022

Finfinnee, Mudde 26 – Ogeessonni fayyaa 340 ta’an qacarrii kontiraataan waggaa sadiif erga tajaajilanii booda ministeerri fayyaa hojii irraa nu ari’e jechuun xalayaa komii Waajjira Ministira Muummeef barreessan. Xalayaa ogeessonni kunneen barreessan keessatti, weerara Kovid-19 ittisuuf carraaqqii godhameen ministeerri fayyaa bu'uura kontiraataan isaan qacaree boodarra garuu

Read More

Finfinnee- Haalli nageenyaa Oromiyaa keessa jiru qaamolee biyya keessaa fi idil addunyaa irraa xiyyeeffannoo guutuu barbaada. Waggoota arfan darban keessatti haalli nagaanya hawaasaa badaa dhufeera. Waliin jireenyi sabdaneessaa naannicha keessaa waggoota dheeraaf ture sababa dantaa siyaasaa qaawween oofamuun dhabameera.  Walitti dhufeenyi, hariiroon hawaasummaa fi tokkummaan saboota

Read More

Abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa,Suuraa: BBC Geetahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Mudde 23/2022 - Humnoonni nageenyaa mootummaa halkan mana jireenyaa Abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa godina Shawaa Bahaa magaala Maqiitti  argamu cabsanii seenuun erga saamanii booda fi ilmasaanii tokko too’annoo jala oolchuu, Abbaan Gadaa Goobanaa Hoolaa Addis Standarditti

Read More