Home2022December (Page 5)

December 2022

Hirmaattota MariiSuuraa: OBN Finfinnee, Mudde 22/2022- Mootummaan naannoo Oromiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo(WBO) kan mootummaan shanee jedhee waamu irratti “Tarkaanfii Olaantummaa Seeraa Qindaa’aa” fudhachuuf qophii irraa jiraachuu beeksisee hawaasni hunmnoota nageenyaa wajjiin akka hiriiru gaafate. Lixa  Oromiyaatti akkasumas naannichatti nageenya waaraa fiduuf mariin aanga’oota godinaalee, naannoo fi federaalaa

Read More

Finfinnee, Mudde 22/2022- Hedduun keessan kitaaba 'Ganda Beeyladootaa' jedhu asoosama beekamaa Joorji Orweel 'Animal Farm' jedhamurraa Amantii Bonjaatiin Afaan Oromootti hiikame akkamiin argachuu akka dandeessan nu gaafataa jirtu.Gaaffii keessan ka'uumsa gochuun salphaatti kitaaba kana buufattanii dubbisuu akka dandeessan Addis Standard haala mijeessee jira. Buufachuuf ykn 'Download'

Read More