Home2022December (Page 16)

December 2022

Finfinnee, Mudde 1/2022 - Kooomishiniin marii biyyaaleessa Itoophiyaa gareewwwan qabsoo hidhannoo adeemsisaa jiran hidhannoosaanii hiikkatan malee marichatti hin hirmaatan jedhe. Hogganaan komishinichaa prof. Masfin Araayaa mariin biyyaaleessa ji’a shan yookiin jaha keessatti kan godhamu yoo ta’u gareewwan hidhannoo  hiikkatan qofti maricha irratti kan hirmaatan ta’uu ibsa

Read More