Home2022 (Page 7)

December 2022

Amantii Boonjaa Godina Shawaa Bahaa ganda Qilee Dooyyoo jedhamutti dhalatee guddate. Barumsa isaa sadarkaa jalqabaa mana barumsa Qilee Dooyyoo sadarkaa tokkoffaatti barate.  Barnoota isaa sadarkaa lammaffaa mana barumsa Maqiitti barate.  Sana booda Yuunivarsiitii Jimmaatti barnoota fayyaa osoo baratuu DV argatee bara 2015 gara Ameerikaa imale.  Ameerikaa deemee

Read More

Finfinnee, Muddee 20/2022 - Mootummaan Noorweey lammiileen biyyattii gara kutaalee Itoophiyaa bal’aa haalli nageenyaa isaanii hin mirkanoofneetti akka hin imalle gorse. Ministeerri Dhimma Alaa Noorweey ibsa Muddee 17 baaseen lammiileen Noorweey gara lixa Oromiyaa fi bakkeewwan birootti akka hin imalle hubachiiseera jechuun SchengenVisaInfo.com gabaaseera. ''Ministeerri Dhimma

Read More

Obbo Masfin Xaasawu, Suraa: TOI Finfinnee, Mudde 17/2022 - Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa hojii ijaarsaa ismaarti siitii jedhamu barana eegaluuf qophii duraa raawwachaa jiraachuu beeksise. Raawwachiisaan hojii Daandii Qilleensaa Itoophiyaa Obbo Masfin Xaasawu akka ibsanitti, kubbaaniyyichi baay’ina maamiltootasaa dabalaa dhufe ka’umsa godhachuun ijaarsa magaalaa qubata xayyaaraa akka

Read More