Home2022 (Page 14)

December 2022

Finfinnee, Muddee 07/2022 - Waldaan Haakimoota Oromiyaa (OPA), qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa, qooda fudhattoonni fayyaa namoomaa idil-addunyaa fi biyyoolessaa eegumsa fayyaa fi gargaarsa namoomaa naannoo Oromiyaa rakkoo guddaa keessa jiru salphisuuf iddoowwan Oromiyaa waraanaan miidhamaniif xiyyeeffannoo barbaachisu akka kennan waamicha dhiyeesse. Akkaataa xalayaa banaa waldichi

Read More

Finfinnee, Mudde 6/2022-Haleellaa tibbana Naannoo Oromiyaa, Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu fi Giddaa Ayyaanaa keessatti raawwatame, kan jiraattonni hidhattoota Faannoo naannoo ollaa Amaaraa irraa dhufan haleellicha raawwachuun ittiin himatan lubbuu namoota heddu dhabamsiisuun kumaatama qe’ee irraa buqqiseera. Ajjeechaawwan kunneen Oromoota biratti dheekkamsa ummataa kan uuman yoo

Read More

Buufata Buqqaatotaa DubulluqSuuraa: IOM Finfinnee Mudde 5/2022 - Dhaabbata Mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni Godaansaa Idil-Addunyaa (IOM) jiraattoonni Itoophiyaa keessumaa naannoo Oromiyaa miliyoonaan lakkaawaman rakkoolee hongee hammaataadhaan walqabatanii dhufan hedduuf  saaxilaman jedhe. Jiraattonni miliyoona 10 ol ta’an akka biyyaatti gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa kan barbaadan ta’uu gabaasichi addeesseera. Naannoolee

Read More