HomeOp/Ed

Op/Ed

Finfinnee Caamsaa 16, 2023 - Badhaasni Haacaaluu Hundeessa marsaa lammaffaa bakka kaadhimamtoonni fi keessummoonni argamanitti Waxabajjii 29, 2023 magaala Finfinnee hoteela Skaaylaaytiitti kan gaggeefamu ta’uu koreen badhaasichaa beeksise. Kaayyoon Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa artistootaa fi namoota ogummaa aartii keessa jiran dorgomsisee badhaasuun artistoota lafaa dhufan jajjabeessuu fi

Read More

Suura: Burtee Abarraa Finfinnee, Caamsaa 19, 2023 - Maqaan koo Burtee Abarraa jedhama, kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa, magaalaa Ambootti.Yeroo ammaa magaalaa Shaggar aanaa Burraayyuun jiraachaa jira. Barumsa sadarka tokkoffaa mana barumsaa Kooluu Galan sadarkaa tokkoffaa fi barumsa sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsa Elemoo Qilxuuttiin hordofe. Achiis erga barnoota digrii tokkoffaa Riiftii Vaalii magaalaa Burraayyuutti argamutti barnoota akkaawuuntingiin

Read More

Dura taa’aa itti aanaa KFO fi xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammad Finfinnee, Bitootessa 11/2023- Jeequmsi keessaa fi alaa Oromiyaa fi Itoophiyaa raasaa jiru dogongora aangoo argame cimsachuuf jecha raawwatameeni jedhe dura taa’aa itti aanaa Koongireesii Feederaalaa Oromoo (KFO) fi xiinxalaan siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammad. Barruu fuula 73

Read More