HomeOp/Ed (Page 9)

Op/Ed

Iteenash Abarraa tiin Finfinnee, Waxabajjii 7/2021 -Magaalaan Hawaasa magaalota haawwatoo ta’an keessaa adda dureedha. Hawaannaa magaalittiif bu’uura kan ta’e haroo Hawaasati. Magaalli Hawaasa teessoo mootummaa Naannoo Sabaa fi Sab-lammoota Ummattoota Kibbaa turte fi  amma immoo teessoo mootummaa naannoo Sidaamati. Haroon Hawaasa iddoo bashannanaa waan ta’eef magaalittiif

Read More