HomeOp/Ed (Page 5)

Op/Ed

Dr. Qana'aa Yaadataa, Madda: Waajjira Kominikeeshinii magaalaa Finfinnee Natnael Fite tiin Finfinnee - Finxaaleeyyiin fedhii garagaraa qaban guyyoota ayyaanaa sababeeffachuun taatewwan magaalattitti qophaa’aniifi rakkoo qaala’insa jireenyaa fayyadamuun rakkoo uumuuf akka carraaqan, keessumaa finxaaleeyyii sabummaa bu’ureeffatan, kan amantiin gurmaa’aniifi kanneen sochi siyaasaa hin barbaachisne uumuuf carraaqan to’annoo jala

Read More

Finfinnee - Barattootni Musliimaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessatti baratan baatii Ramadaana keessa mooraa mana barumsaa keessaa fi mana barumsaa ala bahanii akka hin salaatne dhorkamu isaanii hordofee komiiwwan hordoftoota amantaa Islaamaan dhiyaatu ilaalchisee Ministeerri Barnootaa toora fuula Feesbuukiitiin ibsa laateera. Ministeerichi, marsaalee hawaasaa gara

Read More

Finfinnee - Birgaader Janaraal Taaddasaa Birruun bara 1920 Godina Shawaa Kaabaa naannoo Salaalee aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morosee jedhamutti dhalate guddate. B/J Taaddasaan ijoollumaan loon tiksuu irra darbee umriin isaa yoo barnootaaf gahu mana barumsaa amantaa Ortodoksiitti afaan Gi’izitiin barumsa amantaa barate. Abbaan

Read More