HomeOp/Ed (Page 3)

Op/Ed

Maark N. Kaatiz Ameerikaanifi wahillan ishee Raashiyaan Yuukireen weeraruu ishee balaaleffataniiru. Haata'u malee biyyootni guddachaa jiran keessumaa biyyootni Afrikaa Raashiyaadhaaf marartee guddaa qabu. Sababni biyyoonni Afrikaa fi lammiileen isaanii Raashiyaaf marartee horataniif Gamtaan Sooviyeet duraanii qabsoo biyyootni Afrikaa hedduu gita bittaa Awuroppaa jalaa akkasumas Afrikaan kibbaa

Read More

Hizqeel Gabbisaatiin Ebla 15,2022- Mootummaan Naannoo Oromiyaa ji’a tokko keessatti Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO) balleessuuf duula hunda galeessa jalqabuu beeksise. Mootummaan naannolee biroos humna nageenya isaani erguufi daangaa Oromiyaa waliin qaban cufuun duula kana irratti akka qooda fudhatan gaaffii dhiyeesseera. Dabalataan, aanga’ootni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa gara

Read More

Finfinnee, Koloneel Maammoo Mazammir bara 1929tti Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Gudaritti dhalate. Umuriin isaa barnootaaf yeroo ga’u magaalaa Gudar keessatti mana barumsaa Dajjaazmaach Bashaa seenuudhaan barnoota sadarkaa jalqabaa argate. Akkasumas barnoota sadarkaa lammaffaa mana barnootaa Tafarii Mokonnin keessatti osoo hordofaa jiru barattoota yeroo sana qabxii

Read More