HomeArticles Posted by addisstandard (Page 9)

Author: addisstandard

Finfinnee, Hagayya 04, 2023 - Naannoo Amaaraatti rakkoo nageenyaa  babala’achaa dhufeen walqabtee manni maree ministeerotaa walga’ii idilee har’a gageessee irratti labsiin yeroo hatattamaa akka labasamu sagalee guutuun murteesseera. Labsiin yeroo hatattamaa kuni akka dabarfamu kan murteeffame aanga’oonni feederaalaa fi naannoo Amaaraa nageenyi naannichaa qaamota hidhatamii socho’an

Read More

Finfinnee, Hagayya 04/2023 - Deeggarsa Daandii Qilleensa Itoophiyaatin hundeeffamaa kan jiru Daandiin Qilleensa Naayijeeriyaa baatii Onkololeessa dhufu akka hojii eegalu ibsame. Miidiyaan Bluumbarg hoji gaggeessaa Daandii Qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasaw wabeeffachuun akka gabaasetti, abbaa qabeenyummaan Daandiin Qilleensa Naayijeeriyaa 49% Daandii Qilleensa Itoophiyaatin, 5% mootummaa Naayijeeriyaatin,

Read More

Angafoota Phaaphaasii Naannoo Tigraay Qulqulluu Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaatin balaaleeffataman Finfinnee, Hagayya 03/2023 - Waraana mootummaa federaalaa fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay (ABUT) gidduutti waggoota lamaaf gaggeeffame hordofee hariiroo Qulqulluu Sinoodoosii Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi Mana Amantaa Ortodoksii Tigraay [teessoo Manbara Salaamaa jedhamu jalatti] gidduu

Read More