HomeArticles Posted by addisstandard (Page 10)

Author: addisstandard

Faqqadaa Abdiisaa, Suuraa: Miidiyaa hawaasaa Finfinnee Caamsaa 23, 2023 - Miidiyaan Ameerikaa guddaan Waashingtan Poost jedhamu xiinxala bal’aa Caamsaa 21 maxxanseen ajajaa garee hidhattootaa kan ta’e Faqqadaa Abdiisaa saboota Oromoo fi Amaaraa gidduutti waldhabdee akka uumamuuf sababa ta’eera jedhe. Waaashingtan Poost gabaasa isaatiin akka jedhetti, Faqqadaa Abdiisaa

Read More

Finfinnee, Caamsaa 23/2023 - Gareen paartilee siyaasaa mormitootaa kudhan of keessaa qabu kan “Caucus of Opposition Parties (CoP)” jedhamuun beekamu ibsa baaseen qorannoo dhiheenya kana dhaabbata imaammataa mootummaan deeggaramu, Inistiitiyuutii Qo’annoo Imaammataa (PSI) jedhamu, barbaachisummaa heera mootummaa irratti ifoomse akka mormu beeksiseera. Gaafa Caamsaa 16, dhaabbatni

Read More