HomeArticles Posted by addisstandard (Page 12)

Author: addisstandard

Dureettii Baanjii Abdii Biyyansaatin  @ABiyenssa Finfinnee, Adoolessa 29/2023 - Dureettii Baanjii jedhamti. Godina Gujii Bahaa Aanaa Agaa Waayyuu, ganda Dawwaatti dhalattee guddate. Barnoota sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Dawwaa jedhamu keessatti, sadarkaa lammaffaa ammoo mana barumsaa Malkaa Guddaa jedhamutti  hordofte. Barnoota ishee qophaa’inaa ammoo Shaakkisootti baratte.  Tibbana

Read More

Ambaasaaddar Erviin Joozee Maasingaa Finfinnee, Adoolessa 29/2023 - Seeneetiin Ameerikaa dippilomaatiin Erviin Joosee Maasingaa jedhamtu Itoophiyaatti Ambaasaaddara Ameerikaa ta’uu isaa sagalee Adoolessa 27 kennameen raggaase. Ambaasaaddar Erviin, kanaan dura Itoophiyaatti Ambaasaaddara Ameerikaa kan turte Geetaa Paasii waggaa tokko osoo hin tajaajiliin Guraadhala 2021 erga kaafamte booda ambaasaaddara

Read More

Itti gaafatamaann paartii Badhaadhinaa Aanaa Geeraa qonnaan bultoota sadiitin akka jilbeeffatan yeroo ajajan, Suuraa: Miidyaa hawaasaa Finfinnee, Adoolessa 28/2023 - Tibbana suur-sagaleen qonnaan bultoota afur uffata isaanii akka baafatanii fi akka jilbeeffatan godhamuun hiraarfamaa jiran agarsiisu marsaalee hawaasaa gubbaatti qoodamuu hordofee fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa garagaraa biratti

Read More