HomeArticles Posted by addisstandard

Author: addisstandard

Finfinnee, Hagayya 18/2022- Mootummaan Naannoo Oromiyaa  fi dhaabbatni UNDP carraa hojii uumuu, sirna seera fooyyeessuu, nageenya amansiisaa fiduu, misooma qabeenya namaa walii galtee hojii waggoota Afuriif turu kaleessa waliif mallatteessan.  Sirna mallattoo booda bakka bu’aan UNDP  Turhan Saleh karaa fuula tiwiitera isaa “Pirezidaant Shimelis Abdiisaa waliin

Read More

Naatinaa’eel Fiixeetiin @NatieFit Finfinnee, Hagayya 17/2022 - Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti haleellaa “garee hidhattoota naannoo Amaaraa irraa dhufan” raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuun jiraattotni fi bulchaan Aanaa Boosat Addis Standarditti himaniiru. Ganda Hadheechaa jedhamuun beekamutti haleellaa gareen kun raawwateen yoo xiqqaate lubbuun namoota saddeet darbuu

Read More

Gammadaa Olaanaa, gara bitaa irraa lammaffa irra kan jiru, Miidiyaa Hawaasa irratti beekamtii guddaa kan qabu yoo ta'u duula Miidiyaa Hawaasa irratti gaggeessaa warra turan keessa tokko, innis hoggantoota Safaricom dubbisee jira.Suuraa: Feesbuukii Gammadaa Olaanaa Finfinnee, Hagayya 15/2022- Safaricom Oromiyaa irraa mormii guddaan isa muudataa jira. Mormiin kunis dhaabbatichi

Read More