Home2022 (Page 6)

December 2022

Hizqi’eel Gabbisaatin @egebissa Kitaabni Doonaald Leviin barreesse Greater Ethiopia: The Evolution of a Multinational State jedhamu keessatti, Oromoo fi Amaara akka saboota olaantummaa qaban lama dabaree dabareedhaan Itoophiyaa Guddittii, lafa bal’aa daangaa Itoophiyaa yeroo ammaa waliin wal-qabate bocuutti dhihaatu, akka qaraa turanitti dhiheessa.  Amaarri jaarraa kudha

Read More

Hojjettoota hojii malee taa'anSuuraa: Addis Fortune Mollaa Mitikkuutiin @MollaAyenew   Finfinnee, Mudde 21/2022 - Waggoota sadan darbaniif addatti ammoo ji’oota jahan darban keessa  cancalli dhiyeessii simmintoo jeeqamuun namoota jireenyi isaanii daldala simmintoo bu’uura godhate lakkoofsi isaanii guddaa ta’e, gadadoo guddaa keessa galchuun sadarkaa isaan daa’imman isaaniitiif buddeena

Read More

Finfinnee, Muddee 21/2022  - Bakka bu’oonni mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi ajajootni  olaanoon Tigraay dhimma raawwii waliigaltee waraana dhaabuu Itoophiyaa Sadaasa 02 Afrikaa Kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallattaa’e irratti Keeniyaa magaalaa Kaaran, Giddugala Leenjii Mooranitti mari’achaa jiraachuu sagantaa Addis Standard ilaale ni mul’isa. Walgahiin marii kun jalqaba Muddee

Read More