Home2022 (Page 5)

November 2022

Sirna Eebbaa miseensota farra finciltootaa, Suuraa Biiroo Kominikeeshinii Beenishaangul Gumuz Finfinnee, Sadaasa 24/2022- Kolleejjiin Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz miseensota farra finciltootaa marsaa 4ffaaf leenji'an har'a bakka bulchaan naannichaa Ashaadli Hasan argamanitti eebbisuu biiroon kominikeeshinii naannichaa beeksise. Onkoloolessa darbe mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz fi gareen

Read More

Fiqruu Gabree Dinkumbaab, Suuraa Amaanu'eel Silashii Akkaadaamiin Injinariingii Rooyaali Igiliiziitiif Finfinnee, Sadaasa 23/2022 - Akkaadaamiin Injinariingii Rooyaali Igiliizii, Injinara Makaanikaalaa fi abbaa kalaqaa lammii Itoophiyaa Fiqruu Gabree Dinkumbaab badhaasa ogummaa Injinarii Afrikaa bara 2023f hojii uumtoota Afrikaa 15 filannoof dhiyaatan keessaa tokko ta’uusaa beeksise. Fiqruun

Read More

Saamamee kan manca’ee, kilinika Dabra Abbay Finfinnee, Sadaasa 22/2022 - Sababa waraana kaaba Itoophiyaatti naannoolee Tigraay, Affaariii fi Amaaraa keessatti deemaa tureen dhaabbileen fayyaa barbaada’an suphuuf yookiin bakka buusuuf miliyoona USD1.4 barbaachisa. Akkasumas, naannoo Tigraayirraa ragaan sirrii sassaabuun rakkisaa ta’uus dhaabbileen fayyaa gutumaaguututti hojjachaa jiran harak

Read More