Home2022 (Page 3)

November 2022

Finfinnee, Sadaasa 28/2022- Kutaa Magaalaa Lammii Kuraatti hoggantoonni weerara lafaan shakkaman hoggantuu bulchiinsa lafaa Habiibaa Umar dabalatee namoonni shan barbaadamaa akka jiran Poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise.  Poolisiin magaalichaa itti gaafatamtuu bulchiinsa lafaa Habiibaa Umar, itti aanaa itti gaafatamaa Tasfaayee Girmaa, ogeeyyii bulchiinsa lafaa Baqaaluu Tsaddaqe fi

Read More

Finfinnee Sadaasa 26, 2022 - Itoophiyaatti bakka buutuun Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii fi qindeessituun gargaarsa namoomaa Kaatiriin Soozii erga Tigraay daawwattee booda, gargaarsi namoomaa Tigraay dhaqqabaa jiru gahaa akka hin taane himte. Lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii olaanaa waan ta’eef dhiyeessiin nyaataa, qorichoota fi galteewwan qonnaa kallattii maraanuu

Read More