HomeIn-depth Analysis (Page 7)

In-depth Analysis

Finfinnee, Onkololessa 13/2022- Jiraattonni Harargee Bahaa fi Lixaa  dargaggoota dirqiin  waraanatti galchuun, hidhaan jumlaa, buufata sakatta’iinsaa irra butuu, dargaggootaa fi shamarran manaa manatti adamsuun hammaachaa jiraachuu Addis Standarditti himaniiru.  Haata’u malee aanga’ootni godinaalee lamaanii Addis Standard dubbise himannaa kana haalanii jiru.  Odeessi kun kan argame yeroo Itoophiyaa

Read More

Addis Standard ji’a Caamsaa Finfinnee - Paartiin biyya bulchu Paartiin Badhaadhinaa (PB) Koomishinii Marii Biyyaalessaa  (KMB) kan miseensota mana marii paartichaatiin garmalee dhuunfatame ijaaruun "marii biyyaaleessaa" seenaa biyyattiitti isa jalqabaa ta’e adeemsisuuf murteessee jira.  Jalqabumarraa kaasee paartiileen mormitootaa haala qindeeffama KMB irratti gaaffii kaasuun seera qabeessummaa koomishinichaa

Read More

Marii Dhimma Daangeffama Finfinnee, Suuraa: Feesbuukii Adaanech Abeebe Naatinaa’eel Fiixeetiin @NatieFit Finfinee, Hagayya 19/2022- Mormii garaagaraaf sababa kan ture daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Godina Addaa Oromiyaa Naannawaa Finfinnee akkaataa qorannoo haaraa qophaa’een daangeeffamuu ibsameera. Adeemsi lafa daangeessuun kun aanaalee Finfinnee fi Godina Addaa Naannawaa Finfinnee jala

Read More