HomeIn-depth Analysis (Page 3)

In-depth Analysis

Getaahuun Tsaggaayeetiin @GetahunTsegay12 Finfinnee - Lammiileen nagaa Naannoo Amaaraa daangaa Godina Addaa Saba Oromoo fi Godina Shawaa Kaabaatti jiraatan hokkora fi walitti bu'iinsa marsaa biraa Adoolessa 12 jalqabee guyyootaaf tureen miidhaa guddaa irra gaheera.  Bulchaa Aanaa Jiillee Dhummuugaa kan ta'e Ahmad Mohammad, "Naannoo Amaaraa keessatti aanaalee Jiillee Dhummuugaa

Read More

Kadir Ibraahim fi Faaxumaa Siraaj Ijoollee isaanii waliin Bileh Jeelan tiin Finfinnee- Baale Bahaa "Asitti namoonni rakkoo keessa jiru, karaa Darakoo irraa kaasee hanga Sawwenaatti, marga dheedichaa loonii  fi madda bishaanii barbaacha  qe'ee isaanii gadhiisaniiru," jechuun Aliyyii Sheek Osmaan Addis Standarditti hime. Jiraataan godina  Baale Bahaa ,

Read More

Alamituu Hoomaatiin @alemituhoma Finfinnee, Caamsaa 16/2022- Godinaalee 21 Oromiyaa keessaa saddeet keessatti hongeen akka muudate mootummaan naannichaa beeksiseera. Addis Standard gabaasa walitti aananiin miidhaa hongeen godinaalee  Baale, Baale Bahaa, Booranaa, Gujii, Gujii Lixaa, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Shawaa Bahaa, akkasumas naannoo Somaalee godinaalee kudhanitti geessise gabaaseera. Hongeen

Read More