HomeArticles Posted by addisstandard (Page 142)

Author: addisstandard

Geetahun Tsaggayee tiin Finfinnee, Amajjii 15/2022- Abbis Geetaachoo qorataa diinagdee qaala’insa Itoophiyaa keessa jiru irratti qorannoo gaggeessa ture.  Qaala’insi gatii dhiibbaa guddaa kan uumu namoota galii dhaabbataa qaban  hojjattoota mootummaa, sooramtoota fi namoota galii xiqqaan hojii yeroo gabaaba hojjatan irratti jedha Geetaachoon. Akka inni jedhutti kutaan

Read More

Finfinnee, Amajjii 10/2022- Turtii  baatii 18tiin booda Amajjii 7/2022 hidhaa irraa hiikamuu hoggansa isaa mirkaneesse ibsi KFO har’a baase. Hidhaan hoggantoota fi miseenstota paartichaa ilaalcha  siyaasaa irratti kan hundaa’ee jedhe ibsichi. Itti dabaluunis “Qaamoleen nu hidhanis nuti yakka kamirraayyuu bilisa akka taane wallaalanii osoo hin

Read More