Oduu: Kaabinee ministeerotaa miseensota afur “kabajaan” gaggeesse

Finfinnee, Amajjii 14, 2023 – Kaabineen ministeerotaa guyyaa har’aa iddoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmad argamanitti ministeerota afur “kabajaan” gaggeesseera. Akka odeeffannoon biiroo muummicha mi nisteera ifa taasise mul’isutti, kaabineen ministeerotaa ministeerota gaggeeffaman kanneeniif “imalasaanii itti aanuuf milkaa’ina hawweera.”

Ministeera geejjibaa fi loojistikii Daagmaawiit Mokonniin, Ministeera albuudaa fi peetroliyamii Taakkalaa Uumaa, Ministeera qonnaa Ahmad Huseen, hogganaa biiroo muummicha ministeeraa fi ministeera dhimmoota kaabiinee Tafarii Fikree ministeerota afran gaggeeffamaniidha. Saahlawarq Zawdee Umar husseenii fi Fikree Busaa Mudee 31, 2022 ambaasaaddara gootee muudee ture.

Ministiroota Daagmaawiit fi Taakkalaan eessattiii akka muudaman ifa miti.

Muummicha ministeera Abiy Ahmadii fi miseensonnii kaabineen biroo ministorotaa bakka jiranitti sirni gaggeessaatti argamaniiru. AS

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.