HomeInnovation (Page 2)

Innovation

Naatinaa'eel Fiixeetiin Finfinnee, Waxabajjii 17/2022 - Yunivarsiitii Jimmaatti barattoonni bara 2014 Makaanikaal Injinariingii eebbifaman maashinii boba’aa oomishu hojjachu isaani Inistitiyutiin Teeknoloojii Jimmaa beeksise. Oomishni boba’aa kunis janereetarii, konkolaataa salphaa fi tajaajilawwan mana keessaaf yaalamee bu’aa qabeessummaan isaa akka mirkanaa’e Inistitiyutichi beeksiseera.  Galteewwan oomishni boba’aa ittiin oomishamu pilaastikoota

Read More

Finfinnee, Caamsaa 25/2022- Godina Booranaa Aanaa Waacillee Ganda Weebiitti barataan Kutaa 8ffaa kan ta’e  Aadam Huseen kalaqa isaatin humna ibsaa maddisiisuun, ganda keessa jiraatuuf tajaajila ibsaa dhiyeessaa jira. Aadam Mana Barumsaa Tulaa Weebii Sadarkaa 1ffaatti kutaa 8ffaa barata. Fedhii fi Kaka’umsaa hojii kalaqaaf qabuurraa, hojii kalaqaa

Read More

Finfinnee-Itoophiyaa keessatti Inistitiyuutin Kalaqaa fi Teekinoloojii jalqabaa Buraayyutti ijaaramaa jiru bara dhufuu eegalee barattoota ni simata jedhe ministeerri Kalaqaa fi Teekinoloojii. Kunis kan ibsame yeroo koree dhaabbatan humna namaa fi misoomaa, teekinoloojii fi hodoffii baasii mootummaa Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa Inistitiyuutiii ijaaramaa jiru daawwannaanitti.  Ministirri Ministeera

Read More