HomeInnovation

Innovation

Finfinnee, Hagayya 30/2022 - Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdisaa Bu'aa fi firii Mana barnootaa Bultii Addaa Barataa Raajii Ashannaafii jajjabeesan. Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhalatoota barnootaafi teekinolojii gaumsuu karoorfatee hojii tarkaanfii haaraa(New Intiative) hojjachaa jira.Haaluma kanaan, hanga ammattii manneen barnoota Bu'uura Boruu 3,377, Ifa

Read More

Darajjee Gonfaatin Finfinnee, Adoolessa 16/2022 - Weerarri Covid-19 hawaasa tokko tokko warra kaan irraa haala ulfaataa ta’een, keessattuu kanneen bakkeewwan baadiyyaa uwwisa eegumsa fayyaa gadi aanaa qabu keessa jiraatanitti rakkoo hawaasummaa, diinagdee fi fayyaa daran hammeesseera. Biyyoota akka Itoophiyaa jiranitti rakkinichi ni hammaata. Buufataalee fayyaa gaarii

Read More

Naatinaa'eel Fiixeetiin Finfinnee, Waxabajjii 17/2022 - Yunivarsiitii Jimmaatti barattoonni bara 2014 Makaanikaal Injinariingii eebbifaman maashinii boba’aa oomishu hojjachu isaani Inistitiyutiin Teeknoloojii Jimmaa beeksise. Oomishni boba’aa kunis janereetarii, konkolaataa salphaa fi tajaajilawwan mana keessaaf yaalamee bu’aa qabeessummaan isaa akka mirkanaa’e Inistitiyutichi beeksiseera.  Galteewwan oomishni boba’aa ittiin oomishamu pilaastikoota

Read More