Home2023January (Page 7)

January 2023

Finfinnee, Amajjii 17/2023 - Pirezidaantiin Mana Murtii Waliigalaa Federaalaa Ma’aazaa Ashannaafi fi itti aanaan ishee Solomoon Araddaa Waaqtolaa xalayaa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataaf barreessaniin fedhii isaaniin aangoo gadhiisan. Yeroo ammaa kanas Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa bakka ministeerota afur Sanbata darbe aangoo isaanii irraa

Read More

Naannoo Oromiyaa, godina Wallagga Bahaa Aanaa Kiiramuu keessatti haleellaa Faannootiin raawwatame hordofuun lammiilee nagaa buqqa’an. Suuraa: Waajjira Kominikeeshinii Mootummaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Finfinnee, Amajjii 16/2022 - Gareen abukaatummaa Oromoo diyaaspooraa keessatti hundaa’e Waldaan Hoggansa Leegaasii fi Abukaatummaa Oromoo (OLLAA) gabaasa waggaa kan bara 2022 gamaaggame keessatti

Read More

Suuraalee poolisiin federaalaa gadhiise keessaa suuraan meeshaalee nageenyaa sobaa adda addaa shakkamtoonni hidhaman itti fayyadamaa turan jedhaman agarsiisu. Suuraa: Poolisii Federaalaa Finfinnee, Amajjii 16/2022 - Miseensota “Faannoo fi Shanee” ayyaanota waggaa waggaan baatii Amajjii keessa hordoftoota amantii Ortodoksiitiin kabajaman keessaa tokko kan ta’e ayyaana Cuuphaa dhufu

Read More