Home2023January (Page 11)

January 2023

Geetaahun Laggasaatiin @Birmaduu2 Finfinnee, Amajjii 11, 2023 - Daa’ima ganna saddeetii kan ta’e Abrahaam Abbabaa naannoo Piyaasaa iddoo maqaa addaa Araadaa jedhamutti ganama sa’aatii sadii hamma galagala sa’aatii lamaa fi sana boodaa madaala ulfaatinaa cinaa taa’ee ofiisaa wajjiin taphachaa oola. Abrahaam naannoo Sabaa fi Sablammmoota Itoophiyaa goodina

Read More

Finfinnee Amajjii 10, 2023 - Naannolee Somaaliyaa keessaa tokko kan taate Puuntilaandi hanga heerri qophaa’aa jiru xumuramutti hariiroo mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabdu adda kutuun of dandeessee akka biyya walabaatti akka sochootu beeksifte. Ibsa fuula sadii Wiixata gadhiifteen Puuntilaandi akki jette, heerri ishee dhimma ofii irratti

Read More