Home2023January (Page 8)

January 2023

Finfinnee, Amajjii 14, 2023 - Kaabineen ministeerotaa guyyaa har’aa iddoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmad argamanitti ministeerota afur “kabajaan” gaggeesseera. Akka odeeffannoon biiroo muummicha mi nisteera ifa taasise mul’isutti, kaabineen ministeerotaa ministeerota gaggeeffaman kanneeniif “imalasaanii itti aanuuf milkaa’ina hawweera.” Ministeera geejjibaa fi loojistikii Daagmaawiit Mokonniin, Ministeera albuudaa

Read More

Suuraa dhalataa Itoophiyaa Abu-Albaaraa Al Amaani jedhame TV Puuntlaand irratti maxxanfame Finfinnee, Amajjii 13/2022 - Poolisiin biyya Puuntlaand ibsa baaseen humnoonni nageenyaa Puuntlaand hogganaa garee hidhattoota Daa’ish dhalataa Itoophiyaa kan ta’e Abu-Albaaraa Al Amaani jedhamu duula Amajjii 12 gaggeessaniin ajjeesuu isaanii beeksiseera. Akka gabaasa Televizoona Puuntlaand irraa

Read More

Finfinnee, Amajjii 13, 2023 - Dhaabbanni idil-addunyaa mirga namoomaatiif falmu kan (Human Rights Watch) jedhamu ce’umsi bu’a-qabeessaa ta’e akka mirkanaa’uuf sakatta’iinsi walaba ta’e naannoolee waraanaan hubaman keessatti akka eeyyamamuuf qaamolee waraanatti hirmaatanirratti dhiibbaa akka godhan hawaasa idil-addunyaa gaafate. Dhaabbati idiladdunyaa kuni akka jedhetti, waraana raashiyaa fi

Read More