HomeEthiopia (Page 5)

Ethiopia

Fiqruu Gabree Dinkumbaab, Suuraa Amaanu'eel Silashii Akkaadaamiin Injinariingii Rooyaali Igiliiziitiif Finfinnee, Sadaasa 23/2022 - Akkaadaamiin Injinariingii Rooyaali Igiliizii, Injinara Makaanikaalaa fi abbaa kalaqaa lammii Itoophiyaa Fiqruu Gabree Dinkumbaab badhaasa ogummaa Injinarii Afrikaa bara 2023f hojii uumtoota Afrikaa 15 filannoof dhiyaatan keessaa tokko ta’uusaa beeksise. Fiqruun

Read More

Saamamee kan manca’ee, kilinika Dabra Abbay Finfinnee, Sadaasa 22/2022 - Sababa waraana kaaba Itoophiyaatti naannoolee Tigraay, Affaariii fi Amaaraa keessatti deemaa tureen dhaabbileen fayyaa barbaada’an suphuuf yookiin bakka buusuuf miliyoona USD1.4 barbaachisa. Akkasumas, naannoo Tigraayirraa ragaan sirrii sassaabuun rakkisaa ta’uus dhaabbileen fayyaa gutumaaguututti hojjachaa jiran harak

Read More

Toom Biliichiin, thefintechtimes Finfinnee, Sadaasa 18/2022 - Jijjiirraan kaffaltii biyyoolessaa Itoophiyaa ‘EthSwitch’ jedhamu fi Baankiin Oromiyaa Mastercard waliin hojjechuuf waliigalan. Tarkaanfiin kun tajaajila Maastarkaardii lammiilee Itoophiyaaf dhiyeessa. Daawwattoonnis ta'ee lammiileen biyya keessaa kaardii kaffaltii Maastarkaardii qabatanii deeman ATM Baankii Oromiyaa keessaa maallaqa biyya keessaa baasuu danda'u. ‘Neetworkiin

Read More