HomeEthiopia (Page 4)

Ethiopia

Ristuu Yirdaawu Finfinnee,Mudde 2/2022-  Qondaalonni mootummaa pirezidaantii mootummaa Naannoo Saboota, Sablammootaa fi Ummattoota Kibbaa Ristuu Yirdaawuun hogganaman haala naannoo haaraa ‘Naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa’ jedhamu kan godina Guraagee caaseeffama haaraa kana irra deddeebiin mormaa jiru of keessatti hammatu hundeessuurratti Sadaasa 29 magaala Buttaajiraatti marii’ataniiru. Mariicharratti godinoonni Guraagee,

Read More

Finfinnee, Sadaasa 29/2022- Waajjirri kominikeeshinii Mootummaan Naannoo Oromiyaa ibsa kaleessa miidiyaleef laateen nageenya naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojii hedduu hojjechaa turuufi keessumaa “humni shororkeessaa Shanee”  karaa nagaatti akka dhufuuf yaalii hedduu akka taasise ibse. Dabaluunis humni kun humna wal dhaga’ee gurmaa’ee deemu waan hin taaneef mootummaan

Read More

Beekaa Atoomaatiin @bek_boru Finfinnee, Waliigalteen nagaa hin eegamne Mootummaa Federaalaa fi aanga’oota Tigraay gidduutti Afrikaa Kibbaa Piritooriyaatti gaggeeffame yaada wal faallessu keessummeessuun isaa ni yaadatama. Waliigalteen nagaa erga mallattaa’ee as walii galteen kun xiyyeeffannoo dhalattoota Tigraay dabalatee lammiilee Itiyoophiyaa qofa osoo hin taane kan hawaasa addunyaas argateera.

Read More