HomeSocial Affairs (Page 2)

Social Affairs

Mormitoonni Godina Gaamoo ramaddii waajjiraalee bulchiinsaa naannoo Kibba Itoophiyaa morman (Suuraa: Madda AS) Finfinnee Hagayya 10, 2023 - Jiraattonni naannoo haaraa hundeeffame Naannoo Kibba Itoophiyaa fi Godina Kambaataa Xambaarroo {kan naannoo Giddugaleessa Itoophiyaa keessa jiru] wixinee ramaddii magaalota teessoo waajjiraalee bulchiinsaa dhiyaateen walqabatee mormii kaasan.  Jiraattonni Godina

Read More

Finfinnee, Hagayya 07/2023 - Barsiisotni Yuunivarsiitiwwan Naannoo Amaaraa qormaata biyyaaleessaa kutaa 12ffaa kan bara 2015 ALI qoruuf yuunivarsiitiwwan biyyattii adda addaa keessatti ramadamanii turan gara naannoo isaanitti deebi’uu waan hin dandeenyeef magaalaa Finfinneetti akka turan taasifamuu himan.   Sababa walitti bu’iinsa iddoowwan naannoo Amaaraa baay’ee keessatti itti

Read More

Dr. Teedroos Adihaanoom, Daarektarri Olaanaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa. Suraa: The Economic Times Finfinnee, Hagayya 07/2023 - Daarektarri Olaanaa Dhaabbata Fayyaa Addunyaa (WHO) Dr. Teedroos Adihaanoom walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti hammachaa dhufe dhaabbatani isaanii daran kan yaaddeessu ta’uu ibsan.  Dr. Teedroos rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate ilaalchisee

Read More